Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sparris Oy
Meritullinkatu 3 D 48, 00170 Helsinki
Puhelin: +358 400315159
Sähköposti: info[at]sparris.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maija Serlachius, toimitusjohtaja
Meritullinkatu 3 D 48, 00170 Helsinki
Puhelin: +358 400315159
Sähköposti: ms[at]sparris.fi

3. Rekisterin nimi

Sparris Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella, asiakassuhteiden hoitamiseen ja laskutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidystä:
– Yrityksen nimi ja y-tunnus
– Yhteishenkilön nimi ja titteli
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– www-sivujen osoite
– laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin asiakassuhteiden muodostuttua asiakkailta itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja tietojen käsittelyssä noudatetaan asianmukaista huolellisuutta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus
– saada pääsy häntä koskeviin tietoihin
– korjata virheelliset tiedot
– perua antamansa suostumus (tietojen julkaisuun asiantuntijalistauksessa)

Näitä koskevat pyynnöt pyydämme lähettämään osoitteeseen info(at)sparris.fi

11. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tiedot niin kauan kun asiakkuus on voimassa ja teemme tietosiivouksen vähintään 6 kuukauden välein.